Obchodník bez bariér

Již druhým rokem je Konto BARIÉRY odborným garantem projektu „Obchodník bez bariér“,v jehož rámci, ve spolupráci s agenturou INCOMA GfK zjišťujeme, s jakými problémy se setkávají lidé se zdravotním handicapem v běžné nákupní síti a kteří obchodníci jsou k handicapovaným občanům vstřícnější než ost  ...

URL: http://kontobariery.formees.com/f/obchodnikbezbarier/